VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ
Chào mọi người, Trong quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên, chúng ta thường sử dụng mô hình S-T-A-R (Situation, Task, Action, Result) nhằm đánh giá các hành vi ứng viên thông qua các gói câu hỏi được chuẩn bị trước. Việc này, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và các thang đo lường chuẩn cho việc đánh giá tính logic, tư duy, hành động và kết quả mang lại. Nó đánh giá khá chính xác về khá nhiều yếu tố để giúp phân loại và chọn được ứng viên phù hợp với các chuẩn mực hành vi và mong đợi của doanh nghiệp.
Sau qua trình này, Nhà Tuyển Dụng sẽ chọn được các ứng viên phù hợp với thang điểm, tiêu chuẩn năng lực có sẵn để làm cơ sở cho việc đánh giá ứng viên toàn diện. Và để làm được điều đó, Nhà Tueyen Dụng cần chuẩn bị bộ câu hỏi để đánh giá hành vi của ứng viên. Do vậy, Công Ty VIETSEIKO chia sẻ với mọi người về bộ "30 câu hỏi phỏng vấn hành vi" mới nhất để giúp đánh giá ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Hi vọng, nó sẽ giúp mọi người hiểu sâu hơn cũng như chuẩn bị tốt hơn các gói câu hỏi trong phỏng vấn đánh giá hành vi ứng viên. Từ hành vi có thể đo lường được khả năng tư duy, kiến thức và kể cả thái độ của ứng viên.
Chúc Quý anh chị DN tuần mới thật nhiều niềm vui và thành công!