VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ

- Hỗ trợ điều tra, thu thập thông tin thị trường Việt Nam cấp thiết cho quyết định đầu tư của quý công ty và sắp xếp các buổi hẹn cần thiết cho những điều tra đó

XEM THÊM

Với mạng lưới đối tác rộng rãi tại Việt Nam, chúng tôi giới thiệu, sắp xếp trao đổi thương mại với các doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của Quý công ty. Đồng thời, nhân viên thông dịch chuyên trách sẽ đi cùng để hỗ trợ cho ngày viếng thăm đối tác này.


  • Biên dịch tài liệu.
  • Đồng hành hỗ trợ, phái cử phiên dịch viên, chuyên gia theo hỗ trợ khách hàng.
  • Thảo luận, báo cáo tiến độ định kì.
  • Tư vấn chiến lược.
XEM THÊM

Hướng dẫn về thời gian, hình thức tuyển dụng thích hợp cho việc tuyển dụng nhân sự Việt Nam. Đồng thời tư vấn các bí quyết tuyển dụng thành công cũng như những điều cần chú ý trong tuyển dụng